اجاره کلبه لوکس

روستا با مردمانی مهربان و مهمان نواز ویلا مشرف به کوه وجنگل شخصی وجلگه می باشد خود روستا دارای انواع نانوایی وهلال احمر 24 ساعته ودرمانگاه شبانه روزی وپمب بنزین وسوپرمارکتهایی 24 ساعته مجهز میباشد شما وارد روستایی می شوید که اکثر جوانان ان تحصیلات دانشگاهی دارند

با شهر ماسال 5 کیلومتر فاصله دارد با دریا 25 کیلومتر با ییلاق اولسبلنگاه10 کیلومتر با ماسوله 45 کیلومتر با قلعه رودخان 45 و با رشت 50 کیلومتر فاصله دارد.با ساحل گیسوم25کیلومتر با ابشار ویسادار 20کیلومتر فاصله دارد